Моята философия

Първите отношения между Инвеститор и Проектант са нещо, изключително сложно и многократно се променят във времето, защото в основата им стои все още липсващото или неукрепнало взаимно доверие. Трудно се изграждат, а понякога дори и конфликтно. Но изградени веднъж, тези отношения остават за цял живот. Когато няма доверие, убеденост и желание за подкрепа между страните, участвуващи в инвестиционния процес, е по-добре да се потърси и сформира друг екип от специалисти, защото най-важното за един проект е той да бъде изпълнен точно така, както е замислен. Нека предвидените в него работи да се извършват само и единствено по професионални съображения, а не от позиции на власт, пари или тропане с краче. Така крайният продукт ще бъде най-ефективен и полезен.

Всичко става с пари, но не всичко е пари, а в инвестиционния процес дори и малките грешки водят до големи загуби на време и пари. Понякога, в зависимост от амбициите, грешките могат да станат и непоправими. Ето защо смятам, че с цената на малко повече „загубено” време, отделено за проектиране, нещата могат по-добре да се огледат, обмислят, изяснят, проверят и подберат още преди да се пристъпи към реализацията на проекта. Това време впоследствие винаги се компенсира. В моята дългогодишна практика, правотата винаги е била на страната на народната мъдрост:

Добре обмисленото е наполовина свършено!

Само при едно своевременно и задълбочено запознаване, анализиране и обсъждане на изходните данни, характеристики, идеи, задания и други фактори, в процеса на проектиране може да бъде избрана най-целесъобразната конструктивна схема, осигуряваща необходимата функционалност и максимално ефективно използване на материалите, при гарантиране на надеждността на конструкциите и земната основа – тяхната носимоспособност, експлоатационна годност и дълготрайност, както и устойчивостта им на въздействията от съответните постоянни, експлоатационни, климатични, динамични и особени натоварвания, съобразено и с инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии.

Главната ми цел е при реализацията на Вашият строеж, от първичната Ви, още неоформена идея, до въвеждането му в експлоатация, да се превърна във Ваш постоянен консултант-проектант и да Ви предоставя изцяло завършен и с лекота реализуем проект, съдържащ подробни, ясни и в същото време лесни за разчитане указания, записки, чертежи и детайли, даващи пълна яснота за строителството и максимално отговарящи на инвестиционните Ви намерения. За минимизиране на фактора „човешка грешка” съм внедрил най-съвременни лицензирани софтуерни продукти, автоматизиращи в голяма степен проектирането и осигуряващи на инвеститорите допълнителни гаранции в тяхното начинание, а на изпълнителите – така необходимите точни размери за тяхната работа.

Няма маловажни неща и специалности в един проект, но конструктивният скелет е този, който преодолява гравитацията, осигурява ерекцията и стабилността на сградите и съоръженията във времето и пространството, както и устойчивостта им на въздействията.

Затова на скелета и в проектирането, и по време на строителството, и при експлоатацията, трябва да се отделя нужното внимание –

когато трябва, колкото трябва и както трябва!

Когато скелета не устои и от най-хубавата рокля остава само купчина намачкан плат на пода. А дали една и съща красива рокля ще стои еднакво на раменете на известен световен модел и на Баба Яга? Природата не прощава грешките ни, а само ни показва, колко още не знаем за нея, за да живеем безопасно и в хармония. Не земетресенията убиват толкова много хора, това го правят сградите. Изводите за това, кое е приоритетното, кое е фаталното и кое е поправимото в един проект, оставям на Вас.

Преките контакти, който поддържам в работата си, ми осигуряват по-голяма информираност, гъвкавост и бързина при решаването на възникнали проблеми в инвестиционния процес и ме ангажират лично, с необходимата отговорност. Моят офис е и там, където съм най-необходим – „In situ” – „На място”. Преносим компютър, добър софтуер и „пипе”, че то май друго не трябва! Не винаги луксозният офис ражда най-добрите проекти. А и себестойността е различна. Мога да сформирам екип, както и да работя в случаен, въпреки че бих предпочел съвместната работа с оценени вече от мен проектанти по другите специалности.

Правото за избор на определени специалисти, които да бъдат включени в проектантския екип е изключително Ваше, особено по основни части на проекта. Вие плащате – Вие определяте. Ако сте оценили, когато понатрупате и съпоставите достатъчно информация и предложения, че предлаганото от мен, наистина е във Ваш интерес, може да ми се обадите по всяко време по най-удобния за Вас начин, обявен в контакти. При съществуваща възможност и от моя страна, може да си стиснем ръцете за една бъдеща съвместна работа по успешното изготвяне и реализиране на проекта.

ПРЕОДОЛЕЙ  ГРАВИТАЦИЯТА!