Нова версия на Design Expert 3.0

В новата версия на Design Expert 3.0 са добавени нови функции и са направени много подобрения. Най-важните от тях са:

  • Добавен е нов модул за продънване Punching Expert. В него може да въвеждате колони с произволна форма и произволна геометрия на контура на плочата;
  • Разработен е нов по-надежден и бърз алгоритъм за оразмеряване на Ст.Б. сечения в PMM Expert, на базата на 3D интеракционна повърхнина;
  • Добавена е възможност за вмъкване на сечение заедно с армировъчните пръти от AutoCAD или ZWCAD+;
  • Разработена е процедура за оразмеряване едновременно за множество товарни състояния в RC Expert;
  • Добавена е възможност за чертане на армировки и профили в завъртяна координатна система UCS в Design Expert Plug-in;
  • Надписването на стоманени елементи вече може да става и с потребителски блокове;
  • Прецизирано е оразмеряването за напречна сила и продънване в Pad Expert;
  • Подобрен е форматът на записките и е добавен заглавен блок с данни за проекта.

Подробно описание на новите възможности може да се намери в:

http://proektsoft-bg.com/dropbox/bg/New_in_Design_Expert_Version_3.0.pdf