НОВА ВЕРСИЯ НА PSCAD – 1.4

Излезе новата версия на PSCAD 1.4 – най-добрият PSCAD до сега. Коригирани са някои проблеми забелязани в предишните версии и са добавени полезни и ценни нови функции:

  • Колоните шайбите и връзките могат да преминават през няколко етажа. За целта е добавен нов параметър ‘Височина’ в бр. етажи. Така може да се моделира преминаване на елементи през отвори или извън контура на плочата, полуетажи и др. без контакт с коравата диафрагма.
  • Възлите, които са в контакт с коравата диафрагма се изчертават с червено.
  • Добавена е възможност за моделиране на противоветрови колони чрез изключване на осовата сила в горния край.
  • Добавена е команда за въвеждане на стави чрез маркиране на много елементи.
  • Изчистването на мрежата може да става на текущия етаж или на всички етажи едновременно.
  • Подобрено е изчертаването на връзки и шайби в изглед. Вече може да се кликва на различни етажи, като от посочените точки се излвлича информация за височината и дължината на елементите.
  • Усилията в хоризонталните връзки се виждат като диаграми в план подобно на гредите.
  • При отваряне на файл е добавена възможност и да не се четат резултатите, в случай, че файлът с резултати е повреден, не съответства на входните данни или предстоят промени.