Новите версии PSCAD 1.3 и Design Expert 2.7.2 все по-желани помощници.

Новите версии вече са налични за ползване. Направени са множество подобрения във функционалността, добавени са нови команди и проверки по Еврокод:

 • Подобрена е работата на генератора на мрежата КЕ в случаите на прътови конструкции без плоча;
 • Добавена е команда “BEAMSECTION“, меню „Чертай – Сечения на греди“, която построява автоматично кофражни разрези през гредите и добавя размери;
 • Командата за размерна линия по разрез “DIMS” вече може да работи с осови линии и сечения;
 • В количествената сметка, теглата на елементите са закръглени до килограми;
 • Добавена е проверка за дублирани и нулеви елементи, която се изпълнява автоматично при генерирането на мрежата. Елементите се оцветяват с червено и на екрана се показва списък;
 • Надписите за огъващи моменти и армировки в резултатите за плочи са завъртени по съответното направление;
 • Добавена е проверка за коефициента за участие на масите при земетръс. Когато стойността е < 90% се изписва съобщение;
 • Добавена е таблица с общите напречни сили от земетръс на отделните етажни нива;
 • За всеки етаж се изчислява частта от напречната сила, която се поема от рамки и шайби и се прави класификация на конструкцията – стенна, рамкова или смесена;
 • Добавена е проверка за усукващо-деформируема система;
 • В ръководството на програмата е добавена специална точка относно най-често срещаните грешки при моделиране и указания как да ги избягваме. Там ще откриете и подробно описание на всички нови команди и функции.

Всички потребители на PSCAD, версия 1.0 – 1.2 могат да обновят програмата безплатно. Програмата работи съвместно с Design Expert 2.7.2. Програмите вече се предлагат и на флашка. Ако предпочетете този начин за работа е необходимо да направите заявка, в която да посочите лице за контакти, телефон и точен адрес за доставка.