Ведомствен качествен и технически контрол

  • Разширение, реконструкция и модернизация на СКПП„Асенова крепост”, ЗРЧ”Руен”, Карбитна фабрика, ЗММ, Хлебозовод, Завод”Химик” – Асеновград;
  • Представителни сгради на бивши партийни домове в Асеновград и Първомай;
  • Училищни сгради: 24 класно – Поповица, 28 класно /Е-72/ – Първомай, физкултурен салон – Асеновград;
  • Приемна сграда на Община Асеновград – Асеновград ;
  • Семехранилище на FAO към ИИРР – Садово;
  • Приемна и технически сгради на Аерогара „Пловдив” – Крумово;
  • Довършителни работи на Библиотека – Асеновград и Първи и Втори ресторантски етажи на хотел „Санкт Петерсбург” – Пловдив;
  • Всички жилищни сгради – по технологии: Пакетно Повдигани Плочи, Едроплощен кофраж, Едропанелни и монолитни – строени през периода август 1980 г. – май 1984 г. от СМК – ОСУ-Асеновград в Асеновград /Център, кв.”Запад”, кв.”Изток” и др./, Пловдив, Садово и Първомай;