Инвеститорски контрол

 • Основни и текущи ремонти на Приемните здания на гари:  Карлово, Баня, Борущица, Николаево, Гавраилово, Радунци, Кръстец, Септември, Съхране, Долна Махала, Труд, Калояново, Ботев, Свежен, Калофер, Павел баня, Осетеново, Тъжа, Димитровград-север, Михайлово, Коньово, Момчилград, Ябълково, Пловдив-разпределителна, Пловдив-Филипово, Хисар,  Кермен, Първомай, Бургас, Черна гора, Граф Игнатиево, Гурково, Хасково, Казанлък, Харманли, Меричлери, Мост, Пазарджик, Пещера, Свиленград, Зимница, Филипово, Калояново, Стамболийски, Кърджали, Калояновец, Панагюрище, Белозем, Съединение, Тулово, Дъбово, Ягодово, Крумово, Асеновград,  Добринище, Банско, Разлог, Якоруда, Аврамово, Велинград, Костандово, Оризово, Маноле, Калитиново, Стара Загора, Пловдив-Тракия;
 • Втори ЖП участък, ПП хидрант, Работилница и Дезинфекционна станция – Стара Загора; Кантарен участък – Пловдив; Кантарен участък – София;
 • Технически пункт – Димитровград;
 • Диспечерски пунктове за обслужване на трудноподвижни лица и осигуряване на комплексна достъпна среда за гари: Пловдив, Стара Загора, Бургас и Кърджали;
 • Информационни системи за пътнически и товарни превози – Южна България;
 • ВЛ 110 кV за основно и резервно ел.захранване на тягова подстанция – Димитровград;
 • Тягова подстанция – Димитровград, Ямбол, Бургас, Сливен, Твърдица, Яворовец, Нова Загора; СП – Тулово;
 • Разширение на Районна подстанция – Димитровград;
 • Основни ремонти на сградите на Енергосекция, подрайони Бургас, Пазарджик, Пловдив, Карнобат, Ямбол;
 • Основни ремонти на сградите на ремонтен ж.п.участък – Карлово, Ж.П. Работилница – Карлово, Работилница – Стара Загора, Сграда „Съобщения” – Стара Загора, ПЕПЖИ-Карлово, Оранжерии-Карлово, Вертикална планировка административен район – Карлово, Ремонтен ж.п. участък Пазарджик, Административна сграда ПЕПЖИ – Ст. Загора, Външно водоснабдяване на сгради в гаров район Септември;
 • Основни ремонти на сградите на МРЦ – Гавраилово, Пазарджик, Тодор Каблешков, Крумово, Димитровград, Димитровград – север, Черноград, Чинтулово, Стамболийски, Септември,  Филипово, Скутаре;
 • Резервуар 20 куб.м за дизелово гориво към техническа сграда на МРЦ-Велинград и др.;
 • Основни ремонти на сградите на ТП – Ямбол пътническа, Компресорна централа Стара Загора, Стамболийски, Товарна гара Ямбол, Стара Загора – 2, ТПС – Нова Загора, Пазарджик, Тулово, Лозово, Бургас-2;
 • Основни и текущи ремонти на Министерство на образованието -Преустройство на помещение в санитарен възел за лица с увреждания в Професионална гимназия по машиностроене – гр. Пловдив.