Планове за СНАВР

Планове за провеждане на спасителни и неотложни аварийно – възстановителни работи / СНАВР /  при възникване на бедствия, аварии и катастрофи на територията на:

  • КАУФЛАНД – Хасково;
  • КАУФЛАНД – Ямбол;
  • ГРАНИЧЕН КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ – „Лесово-Хамзабейли“;
  • ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК И МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  –  ЖР „Тракия”  –  Пловдив;
  • ПРЕЧИСТВАТЕЛНА   СТАНЦИЯ   ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – Община  Рудозем;
  • ПРЕЧИСТВАТЕЛНА   СТАНЦИЯ   ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – Община  Мадан;
  • ПРЕЧИСТВАТЕЛНА   СТАНЦИЯ   ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – Община  Златоград;
  • ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР  –  ВИЛТОН,  Ямбол;
  • ЕФЕБ ООД  –  Ямбол;
  • ЗАВОД ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕН-ТЕРАФТАЛАТ ДО ПОЛИЕСТЕРНИ ВЛАКНА / ПЕТ-ПЕ влакна / –  ЕКОПЛАСТ ФАЙБЪР АД, Ямбол;