Проекти на строителни конструкции

 • Разширение на училище „Отец Паисий”- Асеновград;
 • Лабораторна сграда на СКПП ”Асенова крепост” – Асеновград;
 • ПУ на ОблКО в общини Асеновград, Карлово, Садово, Първомай, Родопи, Раковски, Хисар и обекти Автокомбинат Пловдив, АС-6, ТПД – Асеновград;
 • Техническа сграда /агрегатни помещения, гараж и склад/ на Окръжно военно управление – Пловдив;
 • Гаражи за радиоколи в Радиопредавателен център на ОблКО;
 • Гаражи за автомобили на Районно военно управление – Пловдив;
 • Реконструкция и модернизация на мобилизационни и складови бази в Болярци, Карлово, Асеновград, Долни Воден, Куртово Конаре и Раковски;
 • Реконструкция и модернизация на защитни съоръжения;
 • Фамилни къщи и вилни сгради;
 • Конструктивни решения и становища за събаряне или укрепване на сгради и други инженерни съоръжения по време и след бедствия, аварии и катастрофи;
 • ”Пилотна ситема за транспортно обслужване на трудноподвижни лица със специализиран автомобилен и комбиниран автомобилен и ЖП транспорт “ по схемата “автомобил – влак – автомобил “ в Пловдив, Бургас, Стара Загора и Кърджали;
 • Стоманобетонна и стоманена конструкции за бензиностанция;
 • Търговски павилион – Пловдив;
 • „Узаконяване на жилищна сграда” в УПИ І – 102423, имот 102520 – кв. Беломорски – гр. Пловдив
 • Магазин за промишлени стоки – Пловдив;
 • Конструкции на рекламни пана – Панаирен мост и Сточна гара;
 • „Сграда със смесени функции” в УПИ V – 675 от кв. 58 по плана на кв. Хр. Ботев – Юг гр. Пловдив
 • „Жилищна сграда” в УПИ VІ – 717 от кв. 48 по плана на с. Рогош, Община Марица, Пловдивска област
 • Метални конструкции за покриване на пергола и перонна връзка – Първомай;
 • НИТЕРА – Склад за строителни материали, офиси и резервуар за нафта за собствени нужди, УПИ ІХ – 1983, кв.8, м.СЗП „Модерно предградие” – Обеля, гр. СОФИЯ;
 • 150 кв. м. метални слънцезащитни покривни козирки за жилищна сграда в УПИ V – 10, 11 от кв.18 по плана на Волга – Ген. Данаил Николаев – Пловдив;
 • Покривна метална конструкция над двор/проход за гаражи на жилищна сграда в УПИ V – 10, 11 от кв.18 по плана на Волга – Ген. Данаил Николаев – Пловдив;
 • Търговска сграда „ДИАЛОГ” в УПИ 009166 – за търговска и производствена дейност – местност „Османова могила“ в землището на с. Брестник, Община Родопи, Пловдивска област – І етап – ШОУРУМ;
 • Мачтова конструкция за антенни съоръжения на РАДИО „ЕДНО” – Ямбол;
 • Търговска сграда „ДИАЛОГ” в УПИ 009166 – за търговска и производствена дейност – местност „Османова могила“ в землището на с. Брестник, Община Родопи, Пловдивска област – ІІ етап – Производствен цех и складове;
 • ХИПЕРМАРКЕТ ЗА МЕБЕЛИ в УПИ 003038 – за хипермаркет, ресторантски комплекс с аптека, обществено и делово обслужване – местност ГЕРАНА в землището на с. Белащица, Община Родопи, Пловдивска област – ИП;
 • Стоманени конструкции за сглобями хотелски къщи – Сливен;
 • Метални конструкции за монтиране на новите FM антенни съоръжения за Програма „ХОРИЗОНТ” на НАЦИОНАЛНОТО РАДИО на телевизионна кула „Копитото” – София на кота 140м, телевизионна кула „Виден” – Кюстендил на кота 75м, телевизионна кула „Еделвайс” – Слънчев бряг на кота 75м и телевизионна кула „Русе” – на кота 140м;
 • Метална конструкция на кота 145 м, за окачване на радиопредавателно антенно съоръжение на дълги вълни за Канада – Радиопредавателен център „Пъдарско“;
 • Жилищна сграда в имот № 080001, местност „Кабата”, землище с. Крумово – Община Родопи – Пловдивска област;
 • „Къща за гости” в УПИ ХІІ – 190 от кв. 27 по плана на с. Болярци – Община Садово – Пловдивска област;
 • „Учебен център със спортна зала” в УПИ ХІІ – 191 от кв. 27 по плана на с. Болярци – Община Садово;
 • Преустройство на съществуваща, нискоетажна, свободностояща, производствена сграда, пристройки към нея и промяна на предназначението в цех за рециклиране на пластмаси, в УПИ ХСІ-производство и услуги в кв.4-индустриална зона по плана на гр. ПАЗАРДЖИК – първи етап – ИП;
 • Производствена сграда за монтаж на сортировъчна линия, към съществуващ цех за рециклиране на пластмаси, в УПИ ХХІІ – 624, 625 – производствена дейност и услуги, кв. 17, по плана на гр. Пазарджик;
 • Сервиз за МПС и склад за авточасти в УПИ 018006, м. „Бялата воденица“ – землище на с. Марково, Община Родопи;
 • Конструкции за сглобяеми, габаритно транспортируеми модули от схематично сглобяеми сгради за верига за приготвяне на храна и бързо хранене на площадките на BILLA в Румъния;
 • Стоманобетонна и стоманена конструкция на сграда в УПИ ХІХ – 74, кв.20 – с. Войводиново, Община Марица;
 • Тренировъчни центрове на IRATA в Малайзия, Индонезия, Индия, Китай и Дубай – Стоманени конструкции на Офис сграда и тренировъчна кула;
 • Конструктивно становище и конструктивно заснемане за строеж: АДМИНИСТРАТИВНА, ДЕЛОВА СГРАДА с идентификатор 56784.522.346.5 – (2 МС – ЖП стол и културен дом в УПИ ІІ – ПИ 502 по плана на кв. Триъгълника на част от кв. 357 – нов, 271 – стар на гр. Пловдив), Община Пловдив, Област Пловдивска;
 • ОРАНЖЕРИЯ ЗА ЕКЗОТИЧНИ РАСТЕНИЯ – 13,40х14,80 м в УПИ ІІ-65, № 916, кв. 67, парцел ХІІ-541 в с.Марково, Община Родопи;
 • Част СК на Жилищна сграда в УПИ ХХ–1568, кв.28, с. Брестовица, Община Родопи;
 • Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХІV–930, кв.81 с. Карабунар, Община Септември, Област Пазарджик;
 • Обезопасителни съоръжения по участъци на ТАРЗАНОВА ПЪТЕКА в Национален парк „Централен Балкан“;
 • Подпорни стени;
 • Стоманобетонен резервуар в имот № 080001, с. Крумово – Община Родопи – Пловдивска област;
 • Стоманобетонен резервуар под гаров паркинг – с. Белозем;