Проектиране на стоманобетонни конструкции в сеизмични райони с PSCAD и Design Expert

КИИП – Пловдив и Проектсофт ЕООД – София организират практически семинар по проектиране на стоманобетонни конструкции в сеизмични райони с PSCAD и DESIGN EXPERT на 24 април 2014 г. от 14:00 ч. в зала № 1 на КИИП.

На семинара ще бъдат разгледани основните положения на Еврокод 8 за проектиране на стоманобетонни конструкции, в контекста на Българските национални приложения. Ще бъде разработен конкретен пример, с помощта на софтуерните продукти PSCAD и Design Expert, като се демонстрират основните изисквания при създаване на изчислителен модел, натоварване, статико-динамичен анализ и капацитивно оразмеряване на шайби и рамки.