Услуги

Осигурявам професионално и качествено изработване на следните части от инвестиционния проект:

  • част „Строителни конструкции”;
  • част „Конструктивно обследване на съществуващи сгради за технически паспорт“;
  • част „План по безопасност и здраве”;
  • Интердисциплинарна част „Пожарна безопасност – раздел Конструктивен“;
  • План за управление на строителните отпадъци;
  • План за СНАВР при бедствия, аварии и катастрофи!

 

При поискване от Инвеститор, бих могъл да съдействувам при сформирането на екип или екипи от специалисти, за изготвяне на цялостен проект по изискуемите за строежа части.