Защита при бедствия, аварии и катастрофи

  • Изготвяне на ПЛАНОВЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПАСИТЕЛНИ И НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ (СНАВР) ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ (БАК);
  • Обследване, заснемане, анализ и оценка състоянието на сгради и съоръжения, изготвяне на конструктивни становища и проектни решения за събаряне, укрепване или възстановяване, остойностяване и изготвяне на проекто-сметни документации и контрол или управление на строителните процеси в условия на кризи;
  • Изготвяне, контрол или управление на проекти по превенция за осигуряване устойчивост на въздействия;
Укрепване на стара кирпичена сграда с. Крушаре
Разрез на укрепването
Премахване
Пловдив ул.Видима8
Пловдив ул.Видима8
Пловдив
Пловдив
Развитие на аварията
Рискът от домино ефект е преодолян!