Консултантски услуги

Обособени направления за консултации – проектиране, строителство и защита при бедствия, аварии и катастрофи;